OBIECTIVE:

Uniunea Europeană, împreuna cu guvernele statelor membre au stabilit o serie de obiective clare în vederea orientării politicii europene de mediu până în anul 2020. De asemenea, au definit o viziune pentru perioada 2020-2050, punând în sprijinul fiecărei țări o serie de instrumente, programe educaționale și de cercetare, norme dar și posibilități de finanțare pentru implementarea unor noi tehnologii în sfera industrială și a orașelor sustenabile de tip “smart city”.  

 

Activitatea noastră vizează 4 obiective majore:

Actualizarea legislației 

​​

Inițierea de politici publice și a demersurilor pentru actualizarea legislației naționale și europene de mediu, cu accent pe eliminarea poluării din aglomerările urbane (cu precădere în fostele state comuniste care nu au fost monitorizate o perioadă de cel puțin 50 de ani)

Programe de sănătate publică 

​​

Inițierea programelor obligatorii de sănătate publică pentru monitorizarea stării de sănătate în zonele afectate de poluare

Eliminarea surselor de poluare

​​

inițierea demersului pentru identificarea și eliminarea surselor de poluare, produsă de activitățile economice care reprezintă un real pericol pentru sănătatea publică

Informare

​​

inițierea unor campanii de informare asupra pericolului pe care îl prezintă poluarea și de educație ecologică.

Piata Eroilor nr.1A,

cod postal 100316

Ploiesti, Romania 

Telefon:

T: +40/0244/515982

F: +40/0244/513829